THƯƠNG HIỆU
XE NÂNG HÀNG NỔI BẬT

Xe nâng hàng Komatsu
Xe nâng hàng Komatsu
Xe nâng hàng Toyota
Xe nâng hàng Toyota
Xe nâng hàng Mitsubishi
Xe nâng hàng Mitsubishi
Xe nâng hàng Nissan
Xe nâng hàng Nissan
Xe nâng hàng TCM
Xe nâng hàng TCM
Xe nâng hàng Manitou
Xe nâng hàng Manitou

Xe nâng hàng KomatsuTất cả xe

 • Thương hiệu: Komatsu
 • Tải trọng nâng: 3.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2009
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thương hiệu: Komatsu
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: 2000
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Komatsu
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: 2005
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thương hiệu: Komatsu
 • Tải trọng nâng: 15 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: 2012
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Komatsu
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2010
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m

Xe nâng hàng ToyotaTất cả xe

 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 2.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2006
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 1 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Năm sản xuất: 2015
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 8 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2010
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 4.5 m
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2011
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 4 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2011
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 4 m

Xe nâng hàng MitsubishiTất cả xe

 • Thương hiệu: Mitsubishi
 • Tải trọng nâng: 15 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2004
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Mitsubishi
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2012
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Mitsubishi
 • Tải trọng nâng: 4.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2013
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Công năng đặc biệt: Chui container
 • Thương hiệu: Mitsubishi
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2014
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 4 m
 • Thương hiệu: Mitsubishi
 • Tải trọng nâng: 10 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2005
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 5 m