• Xuất xứ: Pháp
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: Mới
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 6.5 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: LPG/ GAS
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6.5 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 1.8 tấn
 • Nguồn năng lượng: LPG/ GAS
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6.5 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 4 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: LPG/ GAS
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 6 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 7 tấn
 • Nguồn năng lượng: LPG/ GAS
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 4.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6 m
 • Thương hiệu: IMOW
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá, Gật gù, Kẹp giấy, Xoay càng
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: IMOW
 • Tải trọng nâng: 3.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá, Gật gù, Kẹp giấy, Xoay càng
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: IMOW
 • Tải trọng nâng: 4 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá, Gật gù, Kẹp giấy
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: IMOW
 • Tải trọng nâng: 2.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá, Gật gù, Xoay càng
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 4 m
 • Thương hiệu: IMOW
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Năm sản xuất: Mới
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 4 m
 • Thương hiệu: IMOW
 • Tải trọng nâng: 1.8 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá, Gật gù, Xoay càng
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 3.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 4 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 5 m
 • Xuất xứ: Pháp
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: Mới
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 6 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6.5 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 1.8 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Chui container, Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 6.5 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 1.8 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 5 m
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 1.8 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Xuất xứ: Pháp
 • Năm sản xuất: Mới
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 5 m
0943.579.111