• Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thương hiệu: Nissan
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: 2000
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 4.5 m
 • Thương hiệu: TCM
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2013
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2013
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Mitsubishi
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2012
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Komatsu
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2014
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Chui container, Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Điện
 • Năm sản xuất: 2009
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 3 m
0943.579.111