• Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thương hiệu: Nissan
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: 1998
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 4 m
 • Xuất xứ: Pháp
 • Thương hiệu: Manitou
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: Mới
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 6.5 m
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thương hiệu: Nissan
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: 2000
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 4.5 m
 • Thương hiệu: Mitsubishi
 • Tải trọng nâng: 10 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2005
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 5 m
 • Thương hiệu: TCM
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2013
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 1.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2013
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 10 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2018
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3.5 m
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 12 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2007
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Thương hiệu: Komatsu
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2010
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: TCM
 • Tải trọng nâng: 2 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2011
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: TCM
 • Tải trọng nâng: 2.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2013
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Komatsu
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: 2005
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: TCM
 • Tải trọng nâng: 3 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2010
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Thương hiệu: Komatsu
 • Tải trọng nâng: 3.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2009
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Mitsubishi
 • Tải trọng nâng: 3.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2010
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 4 m
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Thương hiệu: TCM
 • Tải trọng nâng: 3.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2012
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 4 m
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 3.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2011
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Mitsubishi
 • Tải trọng nâng: 4 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2009
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Chiều cao nâng: 4 m
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Thương hiệu: Nissan
 • Tải trọng nâng: 4 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Năm sản xuất: 2000
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 4 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2011
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 4 m
 • Thương hiệu: TCM
 • Tải trọng nâng: 4.5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2009
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Mitsubishi
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2014
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 4 m
 • Thương hiệu: TCM
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2004
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng
 • Chiều cao nâng: 3 m
 • Thương hiệu: Toyota
 • Tải trọng nâng: 5 tấn
 • Nguồn năng lượng: Diesel
 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Năm sản xuất: 2015
 • Kiểu hoạt động: Nâng hạ - Di chuyển
 • Công năng đặc biệt: Dịch càng- Dịch giá
 • Chiều cao nâng: 3 m

Xe nâng dầu là gì?

Xe nâng dầu vận hành nhờ sử dụng động cơ đốt trong( Internal Combustion) để giúp xe nâng có năng lượng di chuyển và nâng hạ hàng hóa. Xe nâng dầu là loại xe nâng phổ biến nhất tại thị trường hiện nay, bởi tính ứng dụng của nó đa dụng hơn nhiều so với xe nâng tay hay xe nâng điện. Xe nâng dầu được xem như “xe tải” của ngành công nghiệp vì xe nâng là công cụ không thể thiếu của các ngành công nghiệp sản xuất, chuyên dụng để nâng hạ các loại hàng hóa. Có thể nâng hạ những hàng hóa từ nặng tới nhẹ rất linh hoạt và nhanh chóng.

Xe nâng hàng 4.5 tấn chạy dầu Manitou MI-X 45 D
Xe nâng hàng 4.5 tấn chạy dầu Manitou MI-X 45 D

Xe nâng dầu có ưu nhược điểm gì?

* Ưu điểm:

Sự bền bỉ xe nâng dầu phải thuộc hàng bậc nhất trong các loại xe nâng, bởi công suất làm việc cao giúp hoàn thành những công việc khắc nghiệt rất nhanh chóng và hiệu quả. Với xe nâng dầu có khả năng làm việc liên tục mà năng xuất vấn không hề thay đổi không những thế tuổi thọ của xe cũng rất lâu miễn là người sử dụng chăm sóc và tu sửa thường xuyên. Xe nâng dầu có thể làm việc rất tốt kể cả ở những môi trường ngoài trời khắc nghiệt, thậm chí còn có thể vận hành ở những địa hình gồ ghề, khúc khuỷu. Điều này giúp cộng việc luôn vận hành theo đúng tiến độ cho dù có bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường bên ngoài.

Xe nâng dầu cũng rất dễ dàng sửa chữa khi gặp phải sự cố hay hỏng hóc bất ngờ. Vì xe nâng dầu được phổ biến rộng rãi nên việc tìm kiếm phụ tùng sửa chữa hay kỹ sư cơ khí cũng rất dễ dàng và thuận tiện. Hơn nữa, nhờ sự phổ biến của mình nên xe nâng dầu được hưởng rất nhiều các chính sách bảo hành hấp dẫn cũng những ưu đãi giảm giá đặc biệt.

* Nhược điểm:

Xe nâng dầu không được làm việc trong nhà, như trong xưởng may, xưởng thực phẩm, giấy,.. cũng không được vận hành gần với công nhân vì tiếng ồn lớn cùng khói độc thải ra làm ô nhiễm không khí xung quanh, sẽ tạo ra các điều kiện làm việc nguy hại cho con người lẫn tài sản.

Xe nâng hàng Forklift 2.5 tấn chạy dầu Manitou MC-X 25-4
Xe nâng hàng Forklift 2.5 tấn chạy dầu Manitou MC-X 25-4

Xử lý khói độc trong không gian kín cần phải kiểm tra thật cẩn thận lượng không khí trong nhà, thực hành độ an toàn sau khi loại bỏ carbon monoxide. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của xe nâng dầu. Không giống như xe nâng điện hay xe nâng tay, xe nâng dầu vận hành khó khăn hơn hẳn trong không gian trật hẹp, vừa thiếu tính linh hoạt tại các góc và các điểm chật hẹp vừa gây nguy hiểm cho người và tài sản xung quanh. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của xe nâng dầu.

Bên cạnh đó, chí phí bảo dưỡng của xe nâng dầu cũng cao hơn vì có nhiều bộ phận chuyển động hơn những loại xe khác.

Xe nâng dầu giá bao nhiêu ?

Giá cả của xe nâng dầu tùy thuộc vào mẫu mã và trọng tải nâng của xe. Hơn nữa có rất nhiều các hãng xe nâng từ Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Mỹ,.. có thể sản xuất xe nâng dầu nên giá tiền cũng có nhiều sự chênh lệch do thuế và chi phí vận chuyển.

Mức tải trọngXe từ Nhật Bản – G7Xe Trung Quốc
1 tấn – 2 tấnGiá khoảng từ 300 triệu – 600 triệuGiá khoảng từ 120 triệu – 220 triệu
3 tấn – 4 tấnGiá khoảng từ 637 triệu – 700 triệuGiá khoảng từ 250 triệu – 400 triệu
5 tấn – 7 tấnGiá khoảng từ 688 triệu – 750 triệuGiá khoảng từ 415 triệu – 600 triệu
8 tấn – 10 tấnGiá khoảng từ 800 triệu – hơn 1 tỷGiá khoảng từ 700 triệu – hơn 1 tỷ
11 tấn – 15 tấnGiá khoảng trên 1,3 tỷGiá khoảng trên 1,2 tỷ
 • Giá xe nâng Nhật Bản
      KOMATSUMITSUBISHITOYOTAUNICARRIES TCMUNICARRIES NISSAN
Sản phẩmModelGiáModelGiáModelGiáModelGiáModelGiá
Xe nâng dầu 1.5 tấnFD15T560trFD15NT484tr8FD15517trFD15499tr1F1 series504tr
Xe nâng dầu 2 tấnFD20T597trFD20NT494tr8FD20545trFD20517tr1F2 series520tr
Xe nâng dầu 2.5 tấnFD25T635trFD25NT507tr8FD25583trFD25527tr1F2 series532tr
Xe nâng dầu 3 tấnFD30T637trFD30NT515tr8FD30591trFD30510trYG1F2A30U540tr
Xe nâng dầu 3.5 tấnFD35T663trFD35ANT540tr8FD35642trFD35550tr1F5 series558tr
Xe nâng dầu 4.5 tấnFD45YT688,5trFD45N612tr8FD45N663trFD45612tr1F5 series632tr
Xe nâng dầu 5 tấnFD50AT744.6trFD50N688tr8FD50N736trFD50711trD1F5F50U714tr
Xe nâng dầu 7 tấnFD70874trFD70NH816tr8FD70N875trFD70813tr1F6F70U847tr
Xe nâng dầu 10 tấnFD1001,2 tỷFD100NHHơn 1 tỷ8FD100N1 tỷ 2FD1001 tỷ1F6 series1 tỷ
Xe nâng dầu 15 tấnFD1501.4 tỷFD150NM11.3 tỷ8FD150N1,4 tỷFD1501.3 tỷX1.3 tỷ
Xe nâng điện ngồi lái 1.5 tấnFB15-12625 trFB15CA1586tr8FBN15599trFB15609trBX Unicarries601tr
Xe nâng điện ngồi lái 2 tấnFB20-12650trFB20CA1597tr8FBN20609trFB20622trBX Unicarries609tr
Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấnFB15RL(F)540trRBS15CB489tr7FBR15515trFRB15515trFRB15507tr
Xe nâng xăng /gas 2.5 tấnFG25L619trFG25NT517tr8FG25530trFG25543trNP1F2A25D548tr
 • Giá xe nâng Trung Quốc
Sản phẩmGiá xe nâng hàng HangchaGiá xe nâng hàng HeliGiá xe nâng hàng MaximalGiá xe nâng hàng TEU
Xe nâng dầu 1. 5 tấn190 tr230tr190-260tr200-220tr
Xe nâng dầu 2 tấn215tr270tr225tr-285tr220-240tr
Xe nâng dầu 3 tấn250tr- 400tr350tr265tr-330tr255tr-275tr
Xe nâng dầu 3.5 tấn255tr280tr295tr-355tr265tr-285tr
Xe nâng dầu 4 tấn405tr460tr335tr-370tr290tr-320tr
Xe nâng dầu 5 tấn415tr435-585tr415tr-510tr480tr-520tr
Xe nâng dầu 7 tấn530tr550tr490tr-580tr540tr-580tr

Có nên mua xe nâng dầu cũ không?

Xe nâng cũ là xe đã qua sử dụng một thời gian rồi được sửa chữa và thay thế để bán lại trên thị trường. Loại xe này có chi phí thấp, rất phù hợp với những doanh nghiệp muốn tiết kiệm chi phí và không cần phải sử dụng xe nâng thường xuyên. Nhiều loại xe nâng dầu cũ mặc dù đã qua sử dụng nhưng vẫn sử dụng rất tốt như xe nâng của Nhật Bản, cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Xe nâng của Trung Quốc giá tiền có vẻ rẻ hơn nhưng chất lượng thì không bằng của bên Nhật Bản. Nhìn chung, xe nâng dầu cũ vẫn có thể sử dụng tốt nếu người sử dụng chịu khó chăm sóc và trùng tu lại cho xe, vừa làm tăng tuổi thọ, vừa giữ được năng suất của xe. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay lại có rất nhiều xe nâng kém chất lượng, bị mông má thay thế lại rồi bán ra thị trường. Để tìm mua một chiếc xe nâng dầu cũ vừa phù hợp với công việc, giá tiền của mình vừa chất lượng, bền bỉ thì cần phải kiểm tra thật kỹ càng trước khi tiến hành mua xe. Sau đây là một vài kinh nghiệm kiểm tra khi tiến hành mua xe nâng cũ.

xe nâng dầu 1.5 tấn Toyota 8FD15
xe nâng dầu 1.5 tấn Toyota 8FD15

Trước tiên. bạn cần quan sát bề ngoài của xe nâng xem có bị cong vênh, méo lệch gì không; sơn xe có còn mới không hay là bị bong tróc nghiêm trọng. Nhiều xe nâng cũ sau nhiều năm sử dụng đã bị han rỉ nên đã được sơn che đi chỗ rỉ sắt ấy. Để kiểm tra phần này, bạn có thể chà 1 viên nam châm lên bề mặt của xe, nếu phần rỉ sắt bám lên thì xe đã bị han rỉ rất nhiều và được sơn mới lên để che mắt.

Tiếp theo, bạn kiểm tra động cơ xem còn hoạt động trơn tru không. Nhiều xe dù nhìn bên ngoài có vẻ mới những động cơ bên trong thì đã bị hao mòn rồi. Những bộ phần cần lưu ý như bộ điều kiển xe đèn, còi, xi nhan, kính chiếu hậu. Và kiểm tra thêm xi lanh thủy lực có hiện tượng xì nhớt không? Sau đó tiến hành vận hành xe để kiểm tra động cơ có bị chảy dầu nhớt gì không? Khói từ động cơ có nhiều bất thường không?

Cuối cùng là tiến hành kiểm tra nâng tĩnh và nâng động. Nâng tĩnh là cho xe nâng đứng yên nâng hạ hàng hóa và nâng động là vừa chi chuyển vừa nâng hạ hàng hóa. Việc này giúp kiểm tra sư linh hoạt và trơn tru của xe. Nếu cần bị khựng bất thường, cần báo lại với cơ sở phân phối để khắc phục kịp thời.

 Top thương hiệu xe nâng dầu được tin dùng

Có rất nhiều thương hiệu chuyên cung cấp và sản xuất xe nâng dầu trên toàn thế giới. Tuy nhiên có nhiều thương hiệu lớn đã có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất và phân phối xe nâng dầu, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những thương hiệu đó.

*Xe nâng Mitsubishi

Thương hiệu xe nâng đến từ Nhật Bản với sự chất lượng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực tốt của mình. Xe nâng Mitsubishi là thương hiệu xe nâng phổ biến nhất hiện nay với sự uy tín được người doanh nghiệp và người tiêu dùng đánh giá cao về mọi mặt.

Xe nâng dầu 3 tấn Mitsibishi FD30NT
Xe nâng dầu 3 tấn Mitsibishi FD30NT

*Xe nâng Toyota

Thuộc top những thương hiệu được ưu chuộng nhất, xe nâng Toyota luôn đứng đầu sản xuất về nghiên cứu và động cơ. Mọi linh kiện, phụ kiện, phụ tùng xe nâng đều được Toyota nghiên cứu và thử nghiệm đều được kiểm tra kỹ càng trước khi mang ra thị trường. Sự vượt trội về công nghệ giúp khách hàng dễ dàng tận hưởng dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng ở bất cứ đâu.

Xe nâng hàng 4 tấn chạy dầu Toyota 7FD40
Xe nâng hàng 4 tấn chạy dầu Toyota 7FD40

*Xe nâng Komatsu

Thương hiệu xe nâng Komatsu nổi tiếng là dòng xe nâng hàng thân thiện với môi trường. Nhà máy Komatsu đã nghiên cứu và sản xuất động cơ diesel giảm lượng khí thải tối đa ra môi trường. Động cơ diesel theo đúng chuẩn châu âu với các tiêu chuẩn US EPA Tier III tối giảm khí thải ra môi trường.

Xe nâng hàng 3 tấn chạy dầu Komatsu FD30-11
Xe nâng hàng 3 tấn chạy dầu Komatsu FD30-11

*Xe nâng Hangcha

Được mệnh danh là “xe nâng hàng đâu Trung Quốc” . Xe nâng Hangcha luôn đáp ứng được độ bền bỉ và khả năng dễ sửa chữa bảo trì của mình đối với khách hàng. Với hiệu suất cao cùng chi phí bảo trì thấp, xe nâng Hangcha giúp mọi doanh nghiệp vừa tiết kiệm được tiền bạc lẫn thời gian.

*Xe nâng Heli

Xe nâng Heli đã có tuổi đời sản xuất xe nâng từ rất lâu và đến nay là top những doanh nghiệp hùng mạnh nhất Trung Quốc. Sản phẩm của Heli phủ khắp trên toàn thế giới ( khoảng hơn 150 quốc gia). Được khách hàng toàn cầu đánh giá có độ tin cậy và chất lượng cao.

*Xe nâng Maximal

Một thương hiệu xe nâng nổi tiếng đến từ Trung Quốc. Xe nâng Maximal đã và đang chiếm được lòng tin của khác hàng quốc tế. Nổi bật là thiết kế mạnh mẽ, chất lượng sản xuất cao, chi phí thấp và an toàn khi sử dụng

Địa chỉ mua xe nâng dầu uy tín

Để tìm mua được một chiếc xe nâng dầu như ý. Trước tiên ban cần phải tìm được địa chỉ chuyên phân phối xe nâng uy tín và đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này. Và công ty TNHH JCT Việt Nam là một trong số đó.

Công ty TNHH JCT Việt Nam là đơn vị chuyên nhập khẩu, bán xe nâng cũ mới trên toàn quốc. Với đa dạng tải trọng nâng, đa dạng mẫu mã, đa dạng về tải trọng nâng giúp quý khách hàng lựa chọn xe nâng hàng dễ dàng hơn. Thêm vào đó, đơn vị JCT Việt Nam luôn có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ 24/24 từ tư vấn đến sửa chữa, bảo  trì, bảo dưỡng. Khách hàng chỉ cần yên tâm sử dụng sản phẩm còn lại để JCT Việt Nam lo. Sau khi mua sản phẩm, khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành cực tốt. Nếu khách hàng mua nhiều thiết bị xe nâng tại JCT Việt Nam, khách hàng sẽ được giảm trừ chiết khấu trực tiếp vào đơn hàng mua hàng của mình.

Công ty TNHH JCT Việt Nam luôn nhập khẩu trực tiếp 100% từ Nhật Bản, chính vì vậy mọi sản phẩm của đơn vị này luôn chất lượng và giá cả chính xác để phục phụ mọi nhu cầu của khách hàng. Cùng với sự đa dạng về chủng loại cùng trọng tải nâng, khách hàng có thể thỏa mái lựa chọn sản phẩm phù hợp với tài chính của mình.

Khi khách hàng không biết nên lựa chọn thiết bị nào chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất và tiết kiệm nhất.

Vậy còn chần chừ gì mà không đến xem và mua xe nâng hàng tại JCT Việt Nam thôi nào.

0943.579.111